Luma i Stockholm

Luma Stockholm

Lumafabriken stod färdig 1930 och ritades av KFAI:s arkitekter Artur von Schmalensee och Eskil Sundahl i en stram funktionalistisk arkitektur. Byggnaden räknas till en av Sveriges första funktionalistiska industrianläggningar. Lumafabrikens ursprungliga verksamhet med bland annat tillverkning av Lumalampan lades ner på 1970-talet. I början av 2000-talet renoverades Lumafabrikens byggnader och området gavs namnet Luma Park. Byggnaderna är k-märkta.

Luma Stockholm

År 1930 startade Kooperativa Förbundet tillverkning av glödlampor med varumärket ”Lumalampan” i den nya anläggningen och en av fabrikens första fakturor gällde en order från Tändsticksbolaget. Produktionsplanen var upplagd för 2 miljoner lampor per år, vilket utgjorde ungefär en fjärdedel av årsförbrukningen i Sverige. Redan under det första året såldes 3 miljoner lampor, varav 1,7 miljoner gick till de kooperativa föreningarna. 1930-31 exporterades lampor till de övriga skandinaviska länder. Produktionen utökades efter behov med nya lampsorter, radio- och grammofonapparater, lysrör. 1959 monterades även TV-apparater under varumärket ”Lumorama”, ”Lumona” och ”Lumavision” i fabriken vid Hammarby.